Gemeentewapen en gemeentevlag Barradeel

Wapen van Barradeel

Afbeelding van het gemeentewapen van de voormalige gemeente Barradeel.Het hiernaast afgebeelde gemeentewapen werd gebruikt door de de voormalige gemeente Barradeel, waarvan Sexbierum de hoofdplaats was.

Het wapen werd op 25 maart 1818 als volgt beschreven:
"Dwars doorsneden met een dijk van paalwerk op dewelk rustende is een koornschoof van goud, het bovenste gedeelte des schilds verbeeldende eene hemelsblaauwe lucht, in het benedenste gedeelte des schilds een stille zee."

NB : gevoerd met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels.

(Bron: Heraldry of the world )


Vlag van Barradeel

Vlag van de gemeente Barradeel (1963-1984)De vlag van Barradeel is op 28 juni 1963 vastgesteld als de gemeentelijke vlag van de Friese gemeente Barradeel. De vlag wordt als volgt beschreven:

'De vlag is samengesteld uit drie horizontale banen in de kleuren blauw, geel en groen 1:2:1, met een witte rechthoekige broekingsdriehoek en, met de assen door de broektop en broekhoek gaande zwarte keper met rechte tophoek en een dikte gelijk aan 1/12 van de vlaghoogte.'

Het ontwerp was afkomstig van de Fryske Rie foar Heraldyk en is een combinatie van een voorstelling van het gemeentewapen en de ligging van de gemeente. Het blauw stelt de lucht voor, het geel de korenschoof uit het wapen, het groen het land en het wit de zee. De keper stelt de zeedijk voor, die de gemeente beschermt.

Bij de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1984 is Barradeel verdeeld over de drie gemeenten Franekeradeel, Harlingen en het Bildt. Een groot deel is toentertijd samen met de stad Franeker toegevoegd aan Franekeradeel. De gemeentevlag van Barradeel is hierdoor komen te vervallen. Per 1 januari 2018 zijn de gemeenten Franekeradeel en Het Bildt opgegaan in de nieuwe gemeente Waadhoeke.
Bron: Wikipedia

Mooi Barradeel
Meindert van Dijk
Boarg. Dukerstrjitte 34
8855CZ Sexbierum
06-46264523

info@mooibarradeel.nl 
www.mooibarradeel.nl

info@meindertvandijk.nl
www.meindertvandijk.nl

KvK nr: 01080027
BTW: NL001261421B67

Meindert van Dijk is als fotograaf en organisator van Natuurfotowandelingen in het Waddengebied met Waddengoud bekroond.

Logo Waddenzee WerelderfgoedGastheer en Ambassadeur

DOM

Deze website wordt financieel ondersteund via de Subsidieregeling Dorpsontwikkelingsmaatschappijen Fryslânfonds