Featured

Jaarlijkse Vroege Vogels Wandeling

SEXBIERUM, zaterdag 11 mei 2024 - Het is nog donker als we om 05:00 uur bij Hotel-Café-Restaurant 'De Harmonie' naar binnen gaan voor de jaarlijkse Vroege Vogels Wandeling. De eerste merels beginnen al melodieus te zingen. Meestal zijn het de eerste vogels die de nieuwe dag zingend verwelkomen. Na de ontvangst met koffie en thee wandelen we in de ochtendschemering via de Tsjerk Hiddesstrjitte en Hearewei naar Liauckama State, ook wel bekend als het Sexbierumerbos. Een overstekende egel duikt bij onze nadering snel bij een voortuintje in de struiken.

Vanaf de Hearewei lopen we over de Liauckamaleane langs knoestige knotwilgen en  wit bloeiend fluitenkruid naar Liauckama State. In 'It Bosk' zijn al veel vogels wakker. Zingend bakenen zij hun territoria af. De grote bonte specht laat luid roffelend horen dat hij er ook is. De tjiftjaf roept zijn eigen naam hoog in de boom.

Via de Frousleane lopen we naar de Waddenzee. Na een stevige klim staan we bovenop de Waddenzeedijk. We kunnen hier genieten van het weidse utzicht over dit unieke natuurgebied, dat met trots het predikaat 'Werelderfgoed' draagt. Het is laag water. Daardoor zijn de strekdammen en drooggevallen slik goed zichtbaar. Hoewel het bewolkt is is aan de grijze horizon het waddeneiland Terschelling nog een beetje te zien. Hier aan het Wad horen we het roepen van foeragerende kokmeeuwen en bergeenden. Af en toe laten een tureluur en wulp zich even horen.

Vanaf zeedijk hebben we een goed uitzicht op de binnendijks gelegen kleiput 'De Bjirmen'. Een waardevol natuurgebied, dat eind 19e eeuw ontstond door de winning van klei voor het ophogen van de zeedijk. Het gebied wordt tegenwoordig beheerd door It Fryske Gea. In het riet van de Dijksvaart zingen de rietzanger en kleine karekiet hun krassende liedjes.

Via het Fiskerspaad lopen we terug naar 'De Harmonie'. Daar wacht ons een uitgebreid ontbijtbuffet, dat de 13 deelnemers zich goed laten smaken. Ondanks de afwezigheid van de zon kunnen we terugkijken op een geslaagde Vroege Vogels Wandeling. De volgende wandeling is gepland op zaterdag 10 mei 2025.

Tijdens de wandeling deden we de volgende waarnemingen:

 • merel
 • koolmees
 • fitis
 • tjiftjaf
 • zwartkop
 • gekraagde roodstaart
 • zwarte roodstaart
 • tureluur
 • wulp
 • scholekster
 • kievit
 • bergeend
 • kuifeend
 • wilde eend
 • nijlgans
 • meerkoet
 • rietzanger
 • kleine karekiet
 • kokmeeuw
 • grote bonte specht
 • vink
 • winterkoning
 • houtduif
 • turkse tortel
 • koekoek
 • zwarte kraai
 • kauw
 • sperwer
 • egel
 • haas
 • groene kikker

Foto's: Maaike Plat en Meindert van Dijk.

Mooi Barradeel
Meindert van Dijk
Boarg. Dukerstrjitte 34
8855CZ Sexbierum
06-46264523

info@mooibarradeel.nl 
www.mooibarradeel.nl

info@meindertvandijk.nl
www.meindertvandijk.nl

KvK nr: 01080027
BTW: NL001261421B67

Meindert van Dijk is als fotograaf en organisator van Natuurfotowandelingen in het Waddengebied met Waddengoud bekroond.

Logo Waddenzee WerelderfgoedGastheer en Ambassadeur

DOM

Deze website wordt financieel ondersteund via de Subsidieregeling Dorpsontwikkelingsmaatschappijen Fryslânfonds