DOM Barradeel
Featured

DOM Barradeel

Voor een nóg mooier, veiliger, leefbaarder en gezelliger Barradeel.

Sinds januari 2023 zijn vertegenwoordigers van de Barradeel-dorpen betrokken bij projecten in onze regio om de dorpen aantrekkelijker te maken. Voor onszelf, maar ook voor bezoekers aan onze dorpen. Een externe, onafhankelijke procesbegeleider en een vertegenwoordiger van de gemeente Waadhoeke ondersteunen het gesubsidieerde DOM-project.

Lees meer ...

Mooi Barradeel
Meindert van Dijk
Boarg. Dukerstrjitte 34
8855CZ Sexbierum
06-46264523

info@mooibarradeel.nl 
www.mooibarradeel.nl

info@meindertvandijk.nl
www.meindertvandijk.nl

KvK nr: 01080027
BTW: NL001261421B67

Meindert van Dijk is als fotograaf en organisator van Natuurfotowandelingen in het Waddengebied met Waddengoud bekroond.

Logo Waddenzee WerelderfgoedGastheer en Ambassadeur

DOM

Deze website wordt financieel ondersteund via de Subsidieregeling Dorpsontwikkelingsmaatschappijen Fryslânfonds